Lâm Hà: Tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010 - 2020

03:11, 16/11/2021

(LĐ online) - Ngày 16/11, Huyện ủy Lâm Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 - 2020.

(LĐ online) - Ngày 16/11, Huyện ủy Lâm Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 - 2020.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Hội nghị do đồng chí Hoàng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hà Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Lâm Hà.
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, Giai đoạn 2010 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chăm lo, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và dưới cơ sở. Cùng với đó là thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố, hoàn thiện; đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới và nâng cao. Đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên hầu hết đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng cao; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có cơ cấu, tỷ lệ tương đối hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Huyện ủy Lâm Hà cũng đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đảng viên; kịp thời củng cố, kiện toàn bổ sung cấp uỷ viên thiếu so với số lượng đại hội quyết định. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân được các tổ chức cơ sở đảng tại Lâm Hà quan tâm thường xuyên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà từng bước được nâng cao trong 10 năm qua.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên thời gian qua; đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải đã đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đạt được thời gian qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm để cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Thanh Hải cũng đã nhấn mạnh: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà xác định là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; qua đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII đã đề ra.
 
DUY DANH