Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022

03:01, 18/01/2022
(LĐ online) - Ngày 18/1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022 và kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới; quán triệt và hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự có ông Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng ban của Ủy ban MTTQ cùng dự. 
 
Các đại biểu tham dự đã được quán triệt, triển khai công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Quán triệt, triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hướng dẫn giám sát vụ việc cụ thể về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất; quán triệt, triển khai giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Chủ đề hoạt động trong công tác Mặt trận năm 2022 là "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả". Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định các nội dung trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế. Đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước. Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, để tạo nên sức mạnh tổng thể của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.
 
N.THU