Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

12:01, 19/01/2022
(LĐ online) - Sáng 19/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với hơn 600 điểm cầu trên cả nước cùng hơn 15.500 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Điểm cầu Lâm Đồng với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn TP Đà Lạt; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt và Huyện ủy Lạc Dương; giảng viên Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”. Theo đó, năm 2021, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, nhất là ở Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường trên thế giới và trong nước. Đây là năm đầu tiên cả nước tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt đường lối Đại hội XIII và các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành. 
 
Về công tác tuyên truyền miệng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư trên cả nước, đặc biệt gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh, thành phố phía Nam, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, toàn ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Một số kết quả nổi bật như: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518, xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước, tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng năm 2021 còn một số hạn chế như: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu vẫn còn tồn tại hiện tượng một số cấp ủy vẫn chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng; về việc cung cấp, xử lý thông tin, một số nội dung chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên hoặc các bản tin chưa đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn và chất lượng chưa cao, nguồn tài liệu phục vụ đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế; chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp chưa đồng đều…
 
Phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền miệng năm 2022, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Để công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Đặc biệt tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng…
 
Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng; giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc cung cấp thông tin; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, thử thách…
 
TUẤN HƯƠNG