Lực lượng vũ trang sẵn sàng nhiệm vụ huấn luyện

05:03, 02/03/2022
Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Kết quả huấn luyện đóng vai trò quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng huấn luyện là một trong những nội dung hàng đầu được Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thực hiện hàng năm.
 
Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
 
•  LÀM TỐT NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN NĂM 2021
 
Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương đã gây ảnh hưởng rất lớn về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đời sống của Nhân dân, đồng thời, đã có những tác động nhất định đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và việc thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp, LLVT tỉnh linh hoạt thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; phong trào thi đua trong huấn luyện đã được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả, nhiều nội dung vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, mang tính đột phá, trở thành động lực trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức trách nhiệm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Cụ thể, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Chuẩn bị các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh và tổ chức diễn tập KVPT cho 03 đơn vị: thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà.
 
Để đảm bảo huấn luyện và hoạt động của LLVT, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức huấn luyện trong doanh trại; thực hiện nghiêm quy định chống dịch bằng giải pháp giãn cách, chia nhỏ, xoay vòng đổi tập. Đối với các địa phương cũng căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh để tổ chức huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đảm bảo công tác phòng dịch. Đối với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch khi kết thúc nhiệm vụ hoặc luân phiên thực hiện nhiệm vụ được tổ chức học bù. Chỉ đạo các lực lượng kiểm soát quân sự, phối hợp với công an và các lực lượng khác trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát quân nhân và các phương tiện ngoài doanh trại để đảm bảo nghiêm công tác phòng dịch.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định, với sự nỗ lực và thực hiện đồng bộ, năm 2021, các nội dung huấn luyện: cán bộ; hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; chiến sĩ phân đội; chiến sĩ mới; quân nhân dự bị; dân quân tự vệ và các đối tượng khác đều được đảm bảo. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
 
SẴN SÀNG NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN NĂM 2022
 
LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng”.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tập trung quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 1309-NQ/ĐUQK ngày 10/7/2013 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 30-NQ/ĐUQS ngày 8/10/2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện. 
 
Bộ CHQS tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu kết quả huấn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi; cán bộ 100% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 80% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương huấn luyện đạt khá, giỏi. Nhất là trong huấn luyện chiến sĩ mới: phấn đấu 100% các nội dung đạt yêu cầu trở lên, có 75% trở lên đạt khá giỏi (trong đó có 30% đạt giỏi); chú trọng vào 03 tiếng nổ và Điều lệnh đội ngũ; quân số khỏe, tham gia huấn luyện đạt 99,5% trở lên; đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau khi huấn luyện; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của cấp trên sau khi kết thúc huấn luyện. 
 
Để chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch huấn luyện và được Quân khu phê duyệt. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng phê duyệt kế hoạch huấn luyện, chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, thao trường phục vụ huấn luyện. Đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị đầy đủ mô hình, học cụ, bia bảng, vật chất, bãi tập để sẵn sàng huấn luyện. 
 
Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 994 và các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn cán bộ để sẵn sàng tham gia huấn luyện. Kiện toàn tổ chức biên chế đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại đơn vị. Đại đội khung huấn luyện chiến sỹ mới bảo đảm đủ biên chế 100% ban chỉ huy theo biểu biên chế quy định. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 1.163 ngày công, làm mới và sơn sửa 909 bia bảng các loại, 699 học cụ để sẵn sàng bước vào huấn luyện.
 
Các nhiệm vụ phòng dịch được tiến hành để đảm bảo an toàn, tuyệt đối trong huấn luyện. Công tác tăng gia sản xuất cũng được đẩy mạnh nhằm rèn luyện sức khoẻ, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
 
NGỌC NGÀ