Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7

05:05, 12/05/2022
(LĐ online) - Chiều 12/5, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7 (khóa XI) đã tiếp tục phiên làm việc tập trung tại hội trường để thảo luận, cho ý kiến và quyết định đối với các dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc. 
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị tập trung tại hội trường
Các đồng chí chủ trì Hội nghị tập trung tại hội trường
 
Tại buổi thảo luận tập trung tại hội trường, Hội nghị do các đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã tiếp tục thảo luận tập trung tại hội trường để thảo luận, cho ý kiến và quyết định đối với các dự thảo Nghị quyết. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận, góp ý ở tổ. Qua thảo luận ở tổ và thảo luận tập trung tại hội trường, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận hết sức thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng vào các dự thảo Nghị quyết. Qua đó, các đại biểu đã cơ bản thống nhất cao với đánh giá chung, tên gọi, kết cấu, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện của 3 dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến cũng đánh giá các dự thảo Nghị quyết được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, phù hợp với Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và sát với thực tiễn của tỉnh; các chỉ tiêu cụ thể đề ra trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo không thấp hơn các chỉ tiêu của Trung ương  và theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngoài ra, một số ý kiến cũng thảo luận góp ý, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể, chi tiết ở các mục trong các dự thảo Nghị quyết. Sau khi có ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều chỉnh tiêu đề và một số nội dung cụ thể trong các dự thảo Nghị quyết.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí chủ trì Hội nghị giải trình, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị. Từ đó để chỉ đạo tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để sớm ban hành thực hiện thời gian tới. Cùng với đó, đồng chí Trần Đức Quận cũng đề nghị một số nội dung để thực hiện tốt các Nghị quyết sau khi ban hành thời gian tới. Trong đó, đối với Nghị quyết về chuyển đổi số là nội dung mới, chưa có khuôn mẫu nên quá trình thực hiện cần có lộ trình, vừa làm vừa hoàn thiện. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với trách nhiệm ở mỗi phần việc khác nhau phải thể hiện trách nhiệm cao, xác định lộ trình từng ngành, từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu cụ thể, xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; khai thác tối đa mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả. Quá trình thực hiện cần đánh giá hiệu quả của các mô hình ở các lĩnh vực và cần phải thể hiện tính đồng bộ. Đối với Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn cần tăng cường lấy ý kiến đánh giá kết quả về cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân. 
 
Đối với Nghị quyết về Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khi ban hành cần nghiên cứu để có các giải pháp cụ thể; đồng thời tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở, xử lý tốt vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường để thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận, góp ý ở tổ
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận, góp ý ở tổ

 

 

Đại biểu thảo luận tập trung tại hội trường
Đại biểu thảo luận tập trung tại hội trường

 

Toàn cảnh Hội nghị thảo luận tập trung tại hội trường
Toàn cảnh Hội nghị thảo luận tập trung tại hội trường
DUY DANH