Chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Tân Lâm

06:09, 20/09/2022
Đảng ủy xã Tân Lâm, huyện Di Linh xác định, chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của chi bộ. Từ đó, Đảng ủy xã Tân Lâm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa phương.
 
Đảng ủy xã Tân Lâm khen thưởng cho các chi bộ trực thuộc đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy xã Tân Lâm khen thưởng cho các chi bộ trực thuộc đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng
 
Đảng bộ xã Tân Lâm hiện có 15 chi bộ trực thuộc gồm 10 chi bộ thôn, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an và 3 chi bộ trường học với 139 đảng viên đang sinh hoạt. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ tại Tân Lâm vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, Đảng ủy xã Tân Lâm đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. 
 
Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Tân Lâm chỉ đạo lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực tham gia chi ủy chi bộ, có năng lực điều hành cuộc sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy xã cũng thường xuyên yêu cầu các bí thư chi bộ cần không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực điều hành trong sinh hoạt Đảng thường kỳ, tránh rập khuôn hoặc theo ý chí cá nhân; đồng thời tạo tinh thần đổi mới, dân chủ trong mỗi kỳ sinh hoạt Đảng. Với đặc thù của các chi bộ ở khu dân cư, đảng viên đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, nên Đảng ủy xã Tân Lâm cũng chỉ đạo các chi ủy bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả. Hàng tháng, trước kỳ sinh hoạt chi bộ, Thường trực Đảng ủy xã Tân Lâm thông tin thời sự, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt Đảng thường kỳ. Hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Lâm xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, có kết luận và chỉ đạo chi bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chế độ và chất lượng sinh hoạt Đảng.
 
Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Tân Lâm về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, các chi ủy, chi bộ trực thuộc đã chuẩn bị chu đáo với nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú và phù hợp với tình hình thực tế. Trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được bầu không khí cởi mở, chân thành, và phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình. Phương pháp điều hành của chi ủy trong sinh hoạt đã gợi mở vấn đề, khoa học hơn; vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét. Các chi bộ trực thuộc tại địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Qua các buổi sinh hoạt đã tạo bầu không khí sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt. Từ đó, chất lượng, nội dung sinh hoạt tại các chi bộ được nâng lên đáng kể, và bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Đảng. 
 
Đồng chí Phạm Ngọc Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lâm cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã luôn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, nền nếp sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc tại địa phương được duy trì đều đặn, bài bản, nghiêm túc, theo định kỳ, nội dung sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tế và sát với quy định, hướng dẫn của Đảng. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương.
 
DUY DANH