Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận tiếp xúc cử tri tại Đà Lạt

10:11, 15/11/2022
(LĐ online) - Sáng 15/11, để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh,  đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP Đà Lạt đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Thọ. 
 
Cùng tham dự có đồng chí Tôn Thiện San – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch UBND TP Đà Lạt, lãnh đạo xã Xuân Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện các phòng, ban của tỉnh, thành phố và đông đảo cử tri tham dự. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận giải trình kiến nghị của cử tri xã Xuân Thọ
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận giải trình kiến nghị của cử tri xã Xuân Thọ
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022 và nội dung dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri TP Đà Lạt.
 
Ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh uỷ đã ban hành nghị quyết và UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động để chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai thực hiện các nghị Quyết của Quốc hội Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, với tinh thần quyết tâm chính trị cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, biến thách thức thành cơ hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. 
 
Cử tri xã Xuân Thọ kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Cử tri xã Xuân Thọ kiến nghị tại buổi tiếp xúc
 
Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật và khen thưởng kịp thời theo đúng quy định.  
 
Kinh tế của tỉnh được phục hồi và đạt mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 11,84% (trong 9 tháng, GRDP tăng 14,18%, đứng thứ 7 cả nước và được Thủ tướng Chính phủ biểu dương); trong đó, khu vực nông lâm thủy tăng 5,04%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,08%; khu vực dịch vụ tăng 19,75%. 
 
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hương; trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 38,74%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 20,3%; ngành dịch vụ chiếm 40,96%. 
 
Quy mô GRDP đạt 101.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 75,3 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 14,2%.
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại địa phương, đề án khu đô thị xanh tại thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ; quan tâm đến lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, nhất là về bao bì nhãn mác sản phẩm; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về việc tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về hạ tầng giao thông nông thôn… 
 
Đồng chí Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền
Đồng chí Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền
 
Đồng chí Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình làm rõ thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. 
 
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo thêm với cử tri xã Xuân Thọ về  tình hình kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh và gợi mở một số định hướng lớn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. 
 
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cần chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những nội dung quản lý nhà nước liên quan đến rừng, đất đai, khoáng sản… đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định trật tự, quốc phòng an ninh. 
 
Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi bà con thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động, quan tâm hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ffestival Hoa Đà Lạt năm 2022.
 
NGUYỆT THU