Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc

02:11, 17/11/2022
(LĐ online) - “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đánh giá kết quả một năm nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân ở cộng đồng dân cư. Những ngày này, toàn dân tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang hân hoan chào đón ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18/11 – đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. 
 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư trong tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự nhằm góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư trong tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự nhằm góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết
 
Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 – ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, hằng năm cứ đến ngày 18/11, Mặt trận đã đề ra chương trình, nội dung và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
 
Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
 
Theo đó, nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, những người làm công tác Mặt trận ngày càng được củng cố, tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm để tập hợp và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Mặt trận thực sự trở thành ngôi nhà chung để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần trong xã hội phát huy lòng yêu nước, đóng góp trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
MTTQ các cấp trong tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ: Tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, nhà nước; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm…
 
Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận và các thành viên Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nội dung các Nghị quyết của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền đi vào cuộc sống.  Tổ chức nhân rộng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên con em gia đình thi đua học tập, lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế, đoàn kết gắn bó tình làng, nghĩa xóm; giúp đỡ các các trường hợp khó khăn, tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư. Phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí để duy trì bền vững danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”.
 
Ngày hội đại đoàn kết đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư, các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Thêm vào đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các gia đình điển hình có “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… Cùng với việc xây dựng nếp sống mới là việc đấu tranh chống lại các hủ tục, mê tín, dị đoan. Xóa bỏ dần những tệ nạn trong xã hội như: rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm, đánh bạc… Ngày hội đại đoàn kết dân tộc được tổ chức nhiều năm qua đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
 
ĐỨC KHIÊM