Đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên

05:12, 02/12/2022
(LĐ online) - Chiều 2/12, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện công tác đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên.
 
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên kiến nghị tại buổi đối thoại
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên kiến nghị tại buổi đối thoại
 
Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để giải quyết kịp thời, thấu đáo mọi vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình học tập, công tác, huấn luyện. 
 
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ luôn được ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, nổi lên là công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện dân chủ trong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; dân chủ trong quản lý điều hành của người chỉ huy được phát huy. 
 
Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện Cát Tiên chấp hành nghiêm kỷ luật. Các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân duy trì thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.
 
Trong không khí dân chủ, cởi mở, các ý kiến phát biểu của cán bộ, chiến sĩ đã đề cập chi tiết đến những thuận lợi, khó khăn trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội…
 
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cũng đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng đến thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh các vấn đề liên quan, nhất là các vấn đề về giải quyết chế độ phép và thanh toán phép; tăng cường, kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…
Những ý kiến đóng góp, trao đổi tại hội nghị đã được thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thủ trưởng các phòng Chính trị, Hậu cần, Tham mưu, Kỹ thuật tiếp thu, giải đáp.
 
Tại buổi đối thoại, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, điển hình là tổ chức đối thoại định kỳ giữa cấp trên với cấp dưới theo đúng quy chế, được lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt ngày, tuần, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần ở đơn vị là nhiệm vụ cần thiết. 
 
Thông qua đối thoại, mọi tâm tư, thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ được giãi bày, qua đó giúp chỉ huy đơn vị nắm tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết những khó khăn giúp bộ đội yên tâm công tác. Bởi vậy, công tác này cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị thật sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
NGỌC NGÀ