Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 10

03:12, 05/12/2022
Ngày 1/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp Kỳ thứ 10. Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
 
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:
 
• Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Đức Tâm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông
 
Đồng chí Trần Đức Tâm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đam Rông, gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Đức Tâm.
 
• Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc
 
Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2015-2017 vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất ở tái định cư, giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá không đúng quy định. 
 
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
 
Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí Lê Hoàng Phụng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; đồng chí Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.
 
• Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương, đồng chí Phạm Triều - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương, đồng chí Phạm Triều - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương, đồng chí Phạm Triều và đồng chí Sử Thanh Hoài nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Chí Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.
 
• Xem xét giải quyết tố cáo đối với đồng chí Phạm Thanh Quan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Nội dung tố cáo đối với đồng chí Phạm Thanh Quan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh là đúng. Những vi phạm của đồng chí Phạm Thanh Quan đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ xem xét, đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.
 
• Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đạ Huoai; kiểm tra tài chính Đảng đối với Huyện ủy Đạ Huoai
 
Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Huyện ủy Đạ Huoai lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tương đối tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đạ Huoai nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.
 
PV