Dấu ấn phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

05:10, 22/10/2019

Hội Phụ nữ Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019. Nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã được Hội tôn vinh trong dịp này...

Hội Phụ nữ Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019. Nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã được Hội tôn vinh trong dịp này. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng.
 
Chị Mai Thị Dược (Di Linh) - điển hình trong xây dựng nông thôn mới, đang giới thiệu với các đại biểu phụ nữ về Cơ sở Mắc ca Thảo Dược do chị khởi nghiệp thành công. Ảnh: A.Nhiên
Chị Mai Thị Dược (Di Linh) - điển hình trong xây dựng nông thôn mới, đang giới thiệu với các đại biểu phụ nữ về Cơ sở Mắc ca Thảo Dược do chị khởi nghiệp thành công. Ảnh: A.Nhiên
 
Bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững, xây dựng chi hội kiểu mẫu, phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQVN phát động.
 
Việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các cấp Hội Phụ nữ đạt được nhiều kết quả khích lệ, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trong thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực để vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp. Đồng thời, Hội vận động chị em tham gia các loại hình tiết kiệm giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; đóng góp xây dựng Quỹ “Vì phụ nữ người nghèo”, xây dựng “Mái ấm tình thương”... giúp hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Song song đó là việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia xây dựng, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản... Đặc biệt, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Tuyến đường không rác”, “Phòng chống rác thải nhựa”...
 
Tham quan mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch kiểu mẫu” tại thôn Đồng Lạc 4 - xã Đinh Lạc (Di Linh), chị Lê Thị Vân, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn cho biết: Chi hội có 77 hội viên, để thực hiện xây dựng mô hình kiểu mẫu này, chi hội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện 8 tiêu chí trong cuộc vận động và tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi và chế biến thực phẩm, chi hội đã hướng dẫn trồng rau an toàn và bếp ăn an toàn trong từng gia đình hội viên, chủ động phối hợp tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, kiến thức về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cách phân loại rác thải sinh hoạt. Đến nay, trong thôn đã có hơn 80% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện việc chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh sạch sẽ đảm bảo tiêu chí về nhà ở; các gia đình trong thôn đã nâng cao ý thức trong việc vệ sinh môi trường, tích cực trồng cây xanh, duy trì các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, duy trì con đường hoa trong thôn. Có 100% gia đình hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Trong thôn, các hội viên cơ bản đảm bảo đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, góp phần tạo diện mạo mới của thôn Đồng Lạc cũng như mang lại nhiều tác động tốt cho mỗi gia đình.
 
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà Hồ Thu Nguyệt khẳng định sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng. 
 
Nhiều mô hình, nhiều phong trào thi đua trong thực hiện cuộc vận động này đã được các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
 
Từ thực tế của huyện Di Linh, đồng chí K’B’Roi - Phó Bí thư Huyện ủy Di Linh, đánh giá: “Nhận thức xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện, trong đó vai trò MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tham gia một cách tích cực, chủ động. Đặc biệt, Hội Phụ nữ huyện Di Linh đã đăng ký tham gia rất nhiều phần việc trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... góp phần thực hiện hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Phải nói rằng gần 90% các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều có bàn tay của Hội LHPN tham gia, trong đó có một số tiêu chí phụ nữ đảm nhiệm với vai trò gần như chủ đạo, cụ thể như tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường”.
 
AN NHIÊN