Lâm Hà: Hơn 10 tỷ đồng phòng, chống dịch trên đàn lợn

06:10, 09/10/2019

Huyện Lâm Hà đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Huyện Lâm Hà đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.
 
Trong đó, gồm hỗ trợ hơn 7,4 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi tiêu hủy gần 4.000 con lợn nái, lợn thịt và lợn con bị nhiễm bệnh từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 30/9/2019; hơn 400 triệu đồng cho lực lượng trực các chốt kiểm dịch động vật tạm thời; 2,3 tỷ đồng mua hóa chất, công đào hố, tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định.
 
Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 3/2019, huyện Lâm Hà đã thực hiện gần 313 triệu đồng kinh phí phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn. Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp hộ chăn nuôi gần 268 triệu đồng tiêu hủy hơn 220 con lợn thịt và lợn nái nhiễm bệnh; hỗ trợ tiền mua hóa chất khử trùng 45 triệu đồng.
 
VŨ VĂN