3 yêu cầu vận hành thủy điện Đạ Khai

06:11, 27/11/2019

Theo quy trình đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ chứa thủy điện Đạ Khai vừa được phê duyệt, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có trách nhiệm vận hành đáp ứng 3 yêu cầu được giao. 

Theo quy trình đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ chứa thủy điện Đạ Khai vừa được phê duyệt, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai có trách nhiệm vận hành đáp ứng 3 yêu cầu được giao. 
 
Đó là: Không được để hồ Đạ Khai vượt mức lũ kiểm tra ở cao trình 1.411,24 m, chủ động đề phòng bất trắc đối với mọi trận lũ; cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu đập. 
 
Được biết, công trình thủy điện Đạ Khai được thiết kế cấp II theo QCVN 04-05/BNNPTNT, xây dựng trên nhánh suối của sông Đa Nhim, huyện Lạc Dương. Trong đó phần hồ chứa, đập dâng, kênh dẫn nước bờ phải và bờ trái tại địa bàn xã Đạ Nhim và xã Đạ Chais. 
 
Các thông số kỹ thuật chính của công trình thủy điện Đạ Khai gồm: dung tích ứng với cao trình mực nước dâng bình thường (9,95 triệu m3);  công suất lắp máy (8,1MW)…  
 
VŨ VĂN