Đạ Huoai: Công nhận 2 khu dân cư kiểu mẫu trong huyện

06:12, 03/12/2019

Sau 7 tháng phát động, Đạ Huoai đến nay đã có 2/61 thôn, tổ dân phố trong 10/10 xã, thị trấn của huyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công nhận đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu. 

Sau 7 tháng phát động, Đạ Huoai đến nay đã có 2/61 thôn, tổ dân phố trong 10/10 xã, thị trấn của huyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công nhận đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu. 
 
2 khu dân cư kiểu mẫu vừa đạt chuẩn này là Thôn 2 - xã Hà Lâm và Tổ dân phố 7 - thị trấn Mađaguôi.
 
Đạ Huoai trong dịp cuối năm này đã phát động đến toàn thể các thôn, tổ dân phố trong huyện tiếp tục xây dựng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu” và “Khu dân cư kiểu mẫu”. Địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến việc xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, bảo vệ cảnh quan môi trường, nâng tỷ lệ hộ dân đóng phí thu gom rác thải, phát huy các mô hình vườn xanh, vườn sạch, vườn không rác, triển khai sản xuất hữu cơ sử dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường...
 
HOÀNG PHƯƠNG - GIA KHÁNH