Đơn Dương giao khoán bảo vệ hơn 30.000 ha rừng

06:12, 13/12/2019

Thống kê đến nay, huyện Đơn Dương đã giao khoán cho 5 đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 30.000 ha rừng. 

Thống kê đến nay, huyện Đơn Dương đã giao khoán cho 5 đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 30.000 ha rừng. 
 
Trong đó, giao khoán gần 18.500 ha rừng theo nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 5 đơn vị gồm: Công ty Hiếu Hóa, Công ty TNHH La Ba, Công ty Acteam International, Ban Quản lý Rừng phòng hộ D’ran, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương. Còn lại hơn 11.500 ha rừng thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ D’ran và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương được giao khoán bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trong năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương đã phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra 6 dự án lâm nghiệp tại khu vực Ya Hoa. Kết quả 6 dự án này đã đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và phòng, chống cháy rừng hiệu quả…
 
VĂN VIỆT