Giảm 20%, 30% và 50%

06:12, 27/12/2019

Đánh giá mỗi năm, huyện Đơn Dương đều giảm tỷ lệ 20%, 30% và 50% lần lượt số vụ vi phạm; diện tích và lâm sản thiệt hại do phá rừng; diện tích rừng bị cháy. 

Đánh giá mỗi năm, huyện Đơn Dương đều giảm tỷ lệ 20%, 30% và 50% lần lượt số vụ vi phạm; diện tích và lâm sản thiệt hại do phá rừng; diện tích rừng bị cháy. 
 
Cụ thể, trong 5 năm vừa qua, huyện Đơn Dương đã phát hiện, ngăn chặn 202 vụ xâm phạm tài nguyên rừng, giảm 61,8% so với cùng kỳ. Kết quả xử lý hành chính 199 vụ, thu nộp phạt gần 1,3 tỷ đồng, khởi tố hình sự 3 vụ. 
 
Tương tự trong đó có 3 năm liên tục, huyện Đơn Dương đã chủ động các phương án phòng, chống cháy rừng, nên không để thiệt hại xảy ra. Đặc biệt toàn huyện Đơn Dương đã trồng mới 2.560 ha rừng các loại, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 58,67%. Tỷ lệ này so sánh với chỉ tiêu kế hoạch đã vượt 0,67%. 
 
Bên cạnh tổ chức lực lượng phối hợp tuần tra, truy quét, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, huyện Đơn Dương đã thực hiện hơn 380 cuộc tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, thu hút hơn 14.720 lượt người tham gia - tính riêng thời gian 2 năm 2017, 2018. Qua đó vận động hộ dân sống ven rừng ký gần 780 cam kết không phá rừng, không lấn chiếm đất lâm nghiệp…
 
Trong thời gian tới, để tiếp tục giảm các tỷ lệ 20%, 30% và 50% các tiêu chí quản lý bảo vệ rừng nêu trên, huyện Đơn Dương xác định các nhóm giải pháp trọng tâm cần tổ chức triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn nữa như: xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra phá rừng; tăng cường tuần tra, nắm bắt diễn biến tài nguyên rừng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thuê đất lâm nghiệp; giám sát chặt chẽ việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư…
 
VĂN VIỆT