Cát Tiên chi trả chế độ cho quân nhân và dân công hỏa tuyến

07:01, 15/01/2020

(LĐ online) - Sáng 14/1/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên đã tổ chức chi trả chế độ cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chi trả chế độ cho dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

(LĐ online) - Sáng 14/1/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên đã tổ chức chi trả chế độ cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chi trả chế độ cho dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Chi trả chế độ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chi trả chế độ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 
Trong đợt chi trả lần này, huyện Cát Tiên có 35 trường hợp được nhận chế độ; trong đó, có 6 quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được nhận chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” và có 29 trường hợp được nhận chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế” với tổng số tiền trên 82 triệu đồng. 
 
Trong thời gian qua, công tác triển khai phổ biến và hướng dẫn cho các trường hợp làm hồ sơ theo các Quyết định số: 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ đã được Ban chỉ đạo 24 của huyện Cát Tiên và Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các địa phương thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và đề nghị Ban chỉ đạo 24 của tỉnh giải quyết là 1.550 bộ hồ sơ; trong đó, có 1.439 hồ sơ đã được giải quyết và chi trả chế độ. Công tác này đã thể hiện chính sách ưu đãi, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến, tham gia vào công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
 
NGÂN HẬU