Khai thác 450 m3 nước sạch/ngày-đêm ở Liên Nghĩa

06:01, 03/01/2020

Với mục đích cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư địa phương, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác 450 m3 nước sạch/ngày đêm ở Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa.

Với mục đích cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư địa phương, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác 450 m 3 nước sạch/ngày đêm ở Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa.
 
Khối lượng nước sạch này được bơm lên từ 1 giếng khoan xuống tầng khe nứt bazan, thời hạn 5 năm, mỗi năm khai thác 365 ngày. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh với bán kính 20 m tính từ miệng giếng khoan. 
 
Trong quá trình khai thác, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng phải quan trắc lưu lượng, chất lượng, mức nước; lắp đặt đồng hồ, lập sổ sách theo dõi. Đồng thời thực hiện các biện pháp chống sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn tài nguyên nước… theo quy định.
 
MẠC KHẢI