6 nhóm giải pháp phòng, chống thiếu nước trong mùa khô

05:02, 11/02/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai 6 nhóm giải pháp phòng, chống thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai 6 nhóm giải pháp phòng, chống thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2020. 
 
Theo đó, 3 nhóm giải pháp đầu tiên gồm: kiểm kê, dự báo nguồn nước thủy lợi, hồ chứa, tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào khai thác các công trình thủy lợi, xuống giống lúa đồng loạt theo từng vùng, từng cánh đồng; lắp đặt, quan trắc, dự báo lượng nước, điều chỉnh kế hoạch vận hành công trình thủy lợi.
 
3 nhóm giải pháp còn lại như: hướng dẫn người dân tích trữ, tiết kiệm nước; cấp nước sinh hoạt kịp thời, đầy đủ cho người dân; tập trung các nguồn vốn xây dựng, nâng cấp công trình cấp nước tập trung…
 
VŨ VĂN