Cấp mới và đổi trên 34.300 giấy phép lái xe các loại

06:02, 21/02/2020

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019 và tháng 1 năm 2020, Sở đã cấp mới được 21.851 giấy phép lái xe (GPLX), đổi 12.462 GPLX các loại từ hạng A1 đến Fc, nâng tổng số cấp mới và đổi trên 34.300 GPLX.

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019 và tháng 1 năm 2020, Sở đã cấp mới được 21.851 giấy phép lái xe (GPLX), đổi 12.462 GPLX các loại từ hạng A1 đến Fc, nâng tổng số cấp mới và đổi trên 34.300 GPLX.
 
Để nâng cao chất lượng công tác cấp đổi lại GPLX, Sở Giao thông vận tải đã triển khai hệ thống dịch vụ cấp đổi GPLX qua hệ thống bưu điện, tạo điều kiện cho người dân được phép đăng ký đổi GPLX tại địa phương, tránh tình trạng ùn tắc trên bộ phận một cửa của Sở, đồng thời giảm chi phí cho người dân. Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải còn triển khai giải quyết cấp đổi giấy phép lái xe trong 1 ngày làm việc và hiện đang triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX trên trang Web. Sở cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi GPLX bằng vật liệu mới (P.E.T) đúng theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải.
 
HOÀNG YÊN