Công nhận 3 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

06:03, 09/03/2020

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công nhận 3 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (DNNN ứng dụng CNC)...

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công nhận 3 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (DNNN ứng dụng CNC), cụ thể là: Công ty TNHH Phúc bồn tử Huỳnh Trung Quân (Hiệp Thạnh - Đức Trọng), Nông trại du lịch canh nông Kiến Huy (Đạ Sar - Lạc Dương), Công ty TNHH Sinh học sạch (Phường 8 - Đà Lạt). Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã có tổng cộng 11 doanh nghiệp nông nghiệp được công nhận DNNN ứng dụng CNC.
 
Các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 19 Luật Công nghệ cao. Thứ nhất là, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, tự động hóa vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp; các ứng dụng đó có tác động mạnh và mang lại hiệu quả lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần hiện đại hóa nền nông nghiệp. Thứ hai, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Thứ ba, doanh nghiệp tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao. Thứ tư, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế.
 
Việc công nhận DNNN ứng dụng CNC những năm qua đã kịp thời khích lệ các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ hiện đại hóa, tạo bước đột phá lớn cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh của địa phương.
 
QUỲNH UYỂN