Giải tỏa 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

06:05, 21/05/2020

Ngành chức năng cho biết, trong 5 năm qua, các địa phương và đơn vị chủ rừng trong tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giải tỏa khoảng 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm...

Ngành chức năng cho biết, trong 5 năm qua, các địa phương và đơn vị chủ rừng trong tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giải tỏa khoảng 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Trong đó gần 880 ha đã tổ chức trồng lại rừng. 
 
Cùng thời gian này, triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, toàn tỉnh Lâm Đồng đã trồng mới 11.563 ha rừng. Cụ thể, gồm trồng rừng bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước 7.645 ha; trồng rừng thay thế trên diện tích đã chuyển sang mục đích sử dụng khác 2.365 ha và trồng rừng trên đất trống, đất sau giải tỏa, đất sau khai thác trắng rừng trồng 1.553 ha.
 
Có tất cả 8 cộng đồng dân cư và 1.824 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được giao khoán quản lý, bảo vệ với tổng diện tích 11.087 ha rừng và đất rừng. Đơn giá giao khoán quản lý, bảo vệ rừng đã tăng dần sau 5 năm từ 385.000 đồng/ha/năm lên 558.000 đồng/ha/năm thuộc lưu vực sông Sêrêpốk; từ 495.000 đồng/ha/năm lên 774.000 đồng/ha/năm thuộc lưu vực sông Đồng Nai…
 
VŨ VĂN