Đam Rông: Đầu tư trên 95,5 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi

12:01, 14/01/2021

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông, từ năm 2015 - 2020, trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp 44 công trình thủy lợi với tổng kinh phí trên 95,5 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ cho hơn 2.780 ha đất canh tác...

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông, từ năm 2015 - 2020, trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp 44 công trình thủy lợi với tổng kinh phí trên 95,5 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ cho hơn 2.780 ha đất canh tác. Lũy kế, UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình công cộng huyện trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành các công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho hơn 3.420 ha cây trồng trên địa bàn huyện. Ngoài ra, để chủ động nguồn nước tưới cây trồng trong mùa khô, người dân trên địa bàn huyện đã chủ động đào hơn 2.000 ao, hồ nhỏ để phục vụ tưới cho hơn 4.000 ha cây trồng và kết hợp nuôi thủy sản. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện đã đào mới 128 ao, hồ nhỏ để phục vụ nước tưới cho hơn 543,5 ha cây trồng. 
 
Để chủ động nguồn nước tưới cây trồng trong mùa khô, người dân trên địa bàn huyện Đam Rông đã chủ động đào hơn 2.000 ao, hồ nhỏ.
Để chủ động nguồn nước tưới cây trồng trong mùa khô, người dân trên địa bàn huyện Đam Rông đã chủ động đào hơn 2.000 ao, hồ nhỏ.
HOÀNG SA