Đơn Dương phấn đấu thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao

06:02, 01/02/2021

Huyện Đơn Dương phấn đấu trong năm 2021 có thêm 2 xã Đạ Ròn và Tu Tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Đơn Dương phấn đấu trong năm 2021 có thêm 2 xã Đạ Ròn và Tu Tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
 
Riêng xã Lạc Xuân đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Và 2 thị trấn Thạnh Mỹ, D’Ran đạt chuẩn đô thị thông minh. 
 
Nhiệm vụ mỗi xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải xây dựng ít nhất 1 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động hiệu quả.
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo các tiêu chí để gắn nhãn hiệu độc quyền “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, huyện Đơn Dương xác định các nhóm giải pháp đồng bộ hơn nữa về chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng cơ giới hóa, tự động hóa trong quy trình sản xuất...
 
VŨ VĂN