7 dự án bố trí dân cư mới giai đoạn 2022-2025

06:01, 11/01/2022
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, giai đoạn năm 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần bố trí 7 dự án ổn định dân cư mới với quy mô 675 hộ, tổng vốn 325 tỷ đồng. 
 
Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 315 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác 10 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, chiếm nhiều kinh phí nhất với 90 tỷ đồng tại Dự án sắp xếp dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 181, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông; bố trí tại chỗ 110 hộ. 
 
Tiếp theo, 2 dự án đều có kinh phí 70 tỷ đồng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà như: Dự án bố trí ổn định 309 hộ dân di cư tự do tại khu vực rừng phòng hộ Tiểu khu 288, 289, 290; Dự án bố trí ổn định tại chỗ 50 hộ dân cư vùng thiên tai tại hạ lưu Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2. 
 
Còn lại 4 Dự án bố trí dân cư tại địa bàn các xã Mê Linh, Phi Tô, Phú Sơn, huyện Lâm Hà, mức đầu tư mỗi dự án từ 15-30 tỷ đồng.
 
VŨ VĂN