Hơn 2.802 tỷ đồng chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2021

02:01, 24/01/2022
(LĐ online) - Ngày 24/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 

 

BHXH Lâm Đồng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021
BHXH Lâm Đồng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.
 
Theo đó, hội nghị đã thông qua một số kết quả BHXH tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2021 cụ thể như sau: Tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.222.955 người, đạt 101,47% kế hoạch năm, so với năm 2020 tăng 3,83% với 45.139 người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc có 83.647 người, đạt 93,62% kế hoạch năm; tham gia BH thất nghiệp (BHTN) là 75.009 người, đạt 93,21% kế hoạch năm; tham gia BHXH tự nguyện có 16.476 người, đạt 68,4% kế hoạch năm; tham gia BHYT là 1.206.479 người, đạt 102,15% kế hoạch năm. 
 
Trong năm 2021, cơ quan BHXH tỉnh đã đôn đốc được 282 đơn vị sử dụng lao động đăng ký mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 1.492 người lao động. Trên cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH tỉnh đã phát triển được 378 người lao động của 86 đơn vị tham gia chưa đầy đủ và 232 người lao động của 66 đơn vị chưa tham gia.
 
Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT là 57,98 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch thu được giao trong năm 2021. 
 
Tổng số tiền chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện trong năm là 2.802,5 tỷ đồng; so với năm 2020 tăng 5,35% với 142,3 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước là 288,1 tỷ đồng; chi từ quỹ BHXH là 1.633,1 tỷ đồng; chi trợ cấp BHTN 250,5 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh trong năm là 630,8 tỷ đồng. 
 
Tại hội nghị, các Giám đốc BHXH huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác tại địa phương; đồng thời thảo luận các giải pháp để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022. 
 
BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành kêu gọi công chức, viên chức và người lao động của BHXH toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu “Mang an sinh đến mọi nhà”, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. 
 
Nhân dịp này, ngành BHXH khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Trong đó, lãnh đạo BHXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 58 cá nhân và 3 tập thể, 28 chiến sỹ thi đua cơ sở trực thuộc BHXH tỉnh. Đề nghị BHXH Việt Nam công nhận 14 tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân.
 
AN NHIÊN