Mật độ đường giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 7 - 10 km/km2

05:01, 20/01/2022
Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã ưu tiên triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị tại các địa phương, quan tâm đầu tư hệ thống đường vành đai đô thị, đường tránh đô thị để đảm bảo việc mở rộng không gian đô thị, vừa thực hiện giải pháp chống ùn tắc trong khu vực đô thị, vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho kỳ quy hoạch. 
 
Đối với các tuyến đường giao thông chính trong đô thị, tỷ lệ nhựa hóa so với năm 2015 của tỉnh đã tăng từ 80% lên 88%, nâng mật độ đường giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 7 - 10 m/km 2.
 
Theo số liệu của Sở Xây dựng, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 990 tuyến đường giao thông đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.141 km, trong đó có 79 tuyến giao thông trục chính với tổng chiều dài 250,04 km. Các tuyến đường này về cơ bản đã được đầu tư đồng bộ từ nền đường, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mặt và hệ thống chiếu sáng công cộng; đồng thời, đảm bảo chức năng kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại với Quốc lộ 20, 27, 28 và các trục giao thông liên tỉnh khác.
 
NGUYỄN NGHĨA