Giúp hội viên giảm nghèo bền vững

06:06, 14/06/2022
Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đức Trọng đã có nhiều việc làm thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, đóng góp hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương.
 
Khởi công xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ hội viên CCB nghèo
Khởi công xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ hội viên CCB nghèo
 
Theo Hội CCB huyện Đức Trọng, toàn huyện hiện có 18 cơ sở hội, với gần 3.000 hội viên. Để công tác xóa nghèo hiệu quả, Hội CCB huyện Đức Trọng đã tập trung vận động, tập hợp CCB, doanh nhân, doanh nghiệp CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; nâng cao đời sống, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững; chống tái nghèo, phấn đấu nâng tỷ lệ CCB khá, giàu hàng năm; phấn đấu các cơ sở hội không còn hội viên CCB nghèo, không còn ở nhà tạm.
 
Hiện nay, các cấp Hội CCB huyện đã giúp đỡ 1.264 lượt hội viên vay với số tiền 47,6 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn trên đã được các hội viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn, không có nợ xấu, nợ quá hạn.
 
Cùng đó, công tác xây dựng quỹ hội cũng luôn được các cơ sở hội thường xuyên duy trì và phát triển. 100% chi hội đều tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp quỹ để giúp cho nhau (mượn hoặc vay) không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt... nhằm giúp nhau giảm nghèo. Từ nguồn quỹ của các chi hội giúp nhau phát triển kinh tế, cho mượn, cho vay với lãi suất thấp, đến nay có 842 lượt cán bộ, hội viên CCB được vay, với số tiền xoay vòng gần 19 tỷ đồng. Ngoài khoản quỹ hội, tại một số chi hội đã xây dựng được Quỹ Giúp nhau, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, để cho nhau mượn xoay vòng, tạo điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
 
Đến nay, Hội CCB huyện đã thành lập CLB làm kinh tế của huyện, với 4 cụm, 36 thành viên làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững trong nội bộ hội; ngoài ra, còn có 4 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, 8 trang trại, 42 gia trại, 208 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, góp phần giải quyết gần 900 lao động, trong đó, có nhiều lao động là hội viên CCB và người dân địa phương.
 
Hội CCB huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm huyện tổ chức 9 lớp tập huấn khuyến nông cho 763 cán bộ, hội viên CCB về kỹ thuật, kỹ năng làm kinh tế; vận động, giúp đỡ hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao và sản xuất rau, hoa, quả, chiết, ghép cây cà phê có năng suất chất lượng cao... Đồng thời, tổ chức 9 đợt, với 147 lượt cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong huyện, tạo sự kết nối, liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp, trang trại, gia trại để hỗ trợ lẫn nhau. Hội đã xây dựng và phát triển các mô hình giảm nghèo và làm kinh tế như: Mô hình 1 giúp 1, 2 giúp 1, 3 giúp 1; giúp 100% hội viên CCB thoát nghèo. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Cụ thể, hộ hội viên có mức sống trung bình năm 2017 là 1.146 hộ, đến năm 2021, còn 776 hộ (giảm 370 hộ); hội viên khá, giàu cũng tăng từ 1.434 hộ (năm 2017) lên 2.074 hộ vào năm 2021; không còn hộ tái nghèo và không còn nhà tạm dột, nát.
 
Trong 5 năm qua, hội viên CCB toàn huyện đã tích cực tham gia Phong trào thi đua Tiết kiệm đóng góp xây dựng “Quỹ Hỗ trợ xóa nghèo, xóa nhà tạm” do Hội CCB tỉnh phát động, với số tiền gần 300 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và hiệu quả thiết thực; từ nguồn quỹ trên, đã có 5 hội viên CCB trong huyện được hỗ trợ kinh phí để xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với số tiền 250 triệu đồng; các cơ sở hội đã giúp nhau 124 ngày công lao động, hơn 114 triệu đồng, sửa chữa 3 căn nhà và làm mới 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Ngoài ra,16 lượt hội viên nghèo, cận nghèo khó khăn cũng được mượn vốn không trả lãi để triển khai các dự án chăn nuôi, sản xuất, với số tiền 190 triệu đồng. Riêng Hội CCB huyện đã gây quỹ được 49 triệu đồng, cho 3 hội viên nghèo, cận nghèo khó khăn mượn phát triển sản xuất không lấy lãi và 16 con bò, đến nay, đã sinh sản được 39 con. 
 
Có thể khẳng định, phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống của các cấp Hội CCB trong toàn huyện Đức Trọng. Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tạo thuận lợi cho các hội viên nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.
 
NHẬT MINH