Đạ Tẻh: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

12:09, 15/09/2022
(LĐ online) - Nhằm triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) những tháng cuối năm 2022, UBND huyện Đạ Tẻh yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh SXH.
 
UBND huyện Đạ Tẻh yêu cầu Phòng Y tế tiếp tục theo dõi, nắm bắt diễn biến, tình hình của bệnh SXH hàng ngày, tổ chức giám sát các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống SXH trên địa bàn, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời.
 
Trung tâm Y tế huyện tiếp tục đánh giá và dự báo tình hình bệnh SXH, chủ động xây dựng phương án phòng chống SXH, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật tư, hóa chất, trang thiết bị, giường bệnh, nhân lực… sẵn sàng xử lý khi có ca bệnh SXH, khi tình hình bệnh SXH có diễn biến phức tạp, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.
 
Để phối hợp tốt với các xã, thị trấn trong công tác phòng chống SXH, UBND huyện đề nghị Trung tâm Y tế xây dựng quy trình điều tra, giám sát và xử lý ca bệnh, xử lý ổ dịch… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Lưu ý khi xây dựng quy trình phải xác định rõ trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của địa phương cũng như của Trung tâm Y tế huyện trong công tác phòng, chống SXH.
 
Phối hợp với các xã, thị trấn chủ động thành lập đội phun hóa chất diệt muỗi, sẵn sàng tham gia xử lý ổ dịch khi cần thiết, tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ tham gia xử lý ổ dịch tại địa phương. Tổ chức tập huấn kiến thức phòng, chống bệnh SXH cho ban ngành thôn, tổ dân phố, chính quyền địa phương cũng như cán bộ Y tế của đơn vị.
 
Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền, vận động người dân triển khai triệt để các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng, chống SXH. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) về UBND huyện đến khi có thông báo mới (qua Phòng Y tế) để báo cáo lãnh đạo UBND huyện có chỉ đạo kịp thời.
 
UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống SXH những tháng cuối năm 2022 tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là lực lượng cán bộ tại các thôn, tổ dân phố phối hợp với ngành Y tế tham gia triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh SXH trên địa bàn. 
 
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống SXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, thôn, tổ dân phố. Duy trì công tác vệ sinh môi trường nội, ngoại cảnh, loại bỏ dụng cụ chứa nước không cần thiết, xử lý tốt dụng cụ chứa nước có lăng quăng tại hộ gia đình và tại cộng đồng ít nhất 1 lần/tuần để phòng, chống bệnh SXH.
 
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh: Từ đầu năm đến ngày 13/9, toàn huyện ghi nhận 377 ca bệnh SXH, số ca bệnh tập trung cao tại các địa phương như thị trấn Đạ Tẻh 212 ca, xã Đạ Kho 67 ca, xã Quảng Trị 22 ca, xã Quốc Oai 21 ca và xã Triệu Hải 16 ca… Riêng từ ngày 1/9 đến ngày 13/9, số ca bệnh đang có chiều hướng gia tăng trở lại với 42 ca, ca bệnh tập trung nhiều nhất vẫn là thị trấn Đạ Tẻh với 21 ca, Quảng Trị 6, Đạ Kho, Mỹ Đức và Triệu Hải 4 ca, số ca bệnh ghi nhận tại 8/9 xã, thị trấn và 29/77 thôn, tổ dân phố (riêng xã Đạ Lây tháng 9 chưa có ca bệnh).
 
THÂN THU HIỀN