Đam Rông: 627 hộ ở các xã vùng III đăng ký thoát nghèo

02:10, 14/10/2022
Theo thống kê, cuối năm 2021, trên địa bàn 4 xã vùng III của huyện Đam Rông có tổng số 1.375 hộ nghèo và 1.842 hộ cận nghèo. Trong đó, xã Đạ Long có 217 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 28,86%), hộ cận nghèo 289 hộ (38,43%); xã Đạ Tông 259 hộ nghèo (15,08%), 641 hộ cận nghèo (37,31%); xã Đạ M’rông có 344 hộ nghèo (34,06%), hộ cận nghèo 340 (33,66 %) và xã Liêng Srônh có 555 hộ nghèo (25,24%), 572 hộ cận nghèo (26,01%). Hầu hết các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo nói trên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia những năm qua, dựa trên nguồn vốn phân bổ của UBND huyện và nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 10 tỷ đồng, UBND các xã đã xây dựng phương án sản xuất, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, trên địa bàn các xã vùng III huyện Đam Rông có 627 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo. Đến nay, hầu hết các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo đều đã nhận được các chương trình đầu tư hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư thâm canh phát triển sản xuất, cây con giống các loại như: cà phê, sầu riêng, ca cao, dâu tằm, giống lợn, bò..., cũng như hỗ trợ các nông cụ (máy cắt cỏ, máy xịt thuốc, máy tưới nước...) phục vụ sản xuất, giúp hộ nghèo, cận nghèo thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất, sớm ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. 
 
NDONG BRỪM