Đam Rông: Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp

05:10, 24/10/2022
Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, địa phương đang triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý hiệu quả vật tư nông nghiệp trên địa bàn.
 
Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nông nghiệp, cùng UBND các xã là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ này. Các đơn vị, địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung ứng cho nông dân vật tư có chất lượng tốt, nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần ổn định cuộc sống của người dân và phát triển bền vững ngành Nông nghiệp của địa phương.
 
Hiện 8/8 xã thuộc huyện Đam Rông đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, sản xuất, chất lượng vật tư nông nghiệp và pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, mua sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được công bố đảm bảo chất lượng theo quy định.
 
NGỌC NGÀ