Đạ Tẻh: Ra mắt mô hình điểm "5 có, 3 sạch"

08:11, 23/11/2022
(LĐ online) - Tối 22/11, tại xã An Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh đã ra mắt mô hình “5 có, 3 sạch”. Đây là mô hình điểm được Hội LHPN huyện triển khai để nhân rộng trong toàn huyện thời gian tới.
 
Hội LHPN huyện Đạ Tẻh ra mắt mô hình điểm “5 có, 3 sạch” tại Thôn 2, xã An Nhơn
Hội LHPN huyện Đạ Tẻh ra mắt mô hình điểm “5 có, 3 sạch” tại Thôn 2, xã An Nhơn
 
Mô hình “5 có, 3 sạch” được triển khai dựa trên những kết quả nổi bật của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Mô hình này được triển khai đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn huyện. 
 
Theo đó, mô hình “5 có, 3 sạch” với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa; 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được triển khai thí điểm tại Chi hội Phụ nữ Thôn 2 thuộc Hội LHPN xã An Nhơn gồm 25 hội viên phụ nữ tham gia. 
 
Ngoài đảm bảo các tiêu chí trên, các hội viên trong Chi hội Phụ nữ Thôn 2 sẽ tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ; vận động hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.
 
T.T.HIỀN