Khởi công xây dựng mới, nâng cấp 284 công trình giao thông

04:12, 01/12/2022
Trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã khởi công xây dựng mới và nâng cấp 284 công trình giao thông, đạt 80,25%, bao gồm: triển khai thi công 208,6 km đường, đạt tỷ lệ 85% và thi công 166,5 m cầu cống, đạt tỷ lệ 62%. Cùng đó, tiến hành xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn các xã nông thôn mới.
 
Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã hoàn thành công tác quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, đã công bố công khai và ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng; bên cạnh thực hiện 10/10 huyện triển khai các bước quy hoạch xây dựng vùng huyện và đã có 4 huyện được phê duyệt gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà. 
 
NGUYÊN THI