UBND tỉnh yêu cầu ngừng ngay việc xử lý thực bì bằng lửa

THỤY TRANG 14:50, 17/01/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng xử lý vật liệu cháy, tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu dừng ngay việc dùng lửa đốt thực bì
UBND tỉnh yêu cầu dừng ngay việc dùng lửa đốt thực bì

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian qua, một số đơn vị chủ rừng tiến hành xử lý vật liệu cháy bằng biện pháp phát dọn, đốt thực bì nhằm hạn chế cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng trong mùa khô nhưng đã thực hiện không đúng quy trình, kỹ thuật quy định, làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, cảnh quan, môi trường chung trên địa bàn tỉnh.
Để kịp thời thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc cùng các đơn vị chủ rừng ngừng ngay việc xử lý thực bì mùa khô 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh. 
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành thông báo và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng từ nay đến hết mùa khô 2022 – 2023. Cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã thường xuyên theo dõi tình hìn khí hậu, thới tiết; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng, chống cháy rừng; kịp thời phát hiện các đám/điểm cháy và tham gia chữa cháy rừng ngay khi phát hiện; thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Chủ động lực lương, phương tiện kỹ thuật, chỉ huy, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời xử lý, dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh, không để bùng phát, xảy ra cháy lớn.
Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện đám/điểm cháy rừng, thông báo và tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp chữa cháy rừng, dập tắt ngay các đám cháy khi mới phát sinh (đặc biệt là tại khu vực dọc các tuyến đường dẫn vào TP Đà Lạt, Bảo Lộc, như: Đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, Mimosa, Tà Nung, D’Ran, tuyến Quốc lộ 27C…), không để ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và cảnh quan môi trường. Trường hợp xảy ra cháy lan, cháy lớn vượt tầm khống chế, kiểm soát của lực lượng tại chỗ, phải thông báo, huy động lực lượng cấp huyện, sự hỗ trợ của tỉnh để tham gia chữa cháy rừng.
Cùng với đó, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị quản lý rừng, các chủ dự án đầu tư liên quan đến rừng bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện ngay các đám/điểm cháy rừng để khống chế, xử lý. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị chủ rừng; phân công, bố trí lực lượng thường trực để phối hợp, hỗ trợ, tham gia chữa cháy rừng. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết; tổng hợp, báo cáo tình hình cháy rừng hàng ngày, tuần, tháng theo đúng quy định.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương, đơn vị chủ rừng; kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, thiết lập đầy đủ hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vi phạm, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền. 
Đồng thời, rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng để kịp thời thông tin đến các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động xử lý, ứng phó. Và chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan tài chính hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng quản lý, sử dụng kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng đúng uy định và hiệu quả.