Lạc Dương: Ra mắt thêm 3 mô hình về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

AN NHIÊN 16:33, 27/03/2023

(LĐ online) - Chiều 27/3, UBND xã Lát phối hợp với Công an huyện Lạc Dương tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)”, “Điểm chữa cháy công cộng” và “Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”. 

Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và “Tổ liên hộ tự quản về ANTT” tại thôn Đạ Nghịt - xã Lát (Lạc Dương)
Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và “Tổ liên hộ tự quản về ANTT” tại thôn Đạ Nghịt - xã Lát (Lạc Dương)

Tham dự lễ ra mắt các mô hình có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện, cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lát. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, Phòng PV05 Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Lạc Dương hướng dẫn Công an xã Lát tham mưu cấp uỷ, chính quyền xã triển khai, xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của Luật PCCC. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về PCCC tại gia đình; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó.

Mô hình PCCC gồm 5 thành viên, 1 tổ trưởng, 3 tổ phó hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo cơ chế: Cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện, lực lượng Công an làm nòng cốt, Nhân dân thực hiện. Hoạt động mô hình định kỳ 6 tháng một lần “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” có trách nhiệm báo cáo tình hình kết quả hoạt động của mô hình về UBND xã và Công an xã để tập hợp đánh giá kết quả, kịp thời đề xuất các cấp khen thưởng động viên những tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong hoạt động PCCC.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự phòng, tự quản của người dân trong giữ gìn ANTT trên địa bàn, UBND xã Lát triển khai thành lập “Tổ liên gia tự quản ANTT” tại thôn Đạ Nghịt. Mô hình gồm có 1 tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó và các thành viên là đại diện các hộ gia đình trong khu vực thành lập mô hình có từ 20 đến 50 hộ; hoạt động dựa theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp Nhân dân tự quản về ANTT. Nhiệm vụ của các tổ là phối hợp với ngành chức năng của xã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.