Giúp dân giảm nghèo bền vững

NHẬT MINH 05:33, 20/09/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những năm qua, Đức Trọng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo động lực giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Việc huy động kinh phí sửa chữa, xây nhà cho các hộ nghèo được huyện Đức Trọng 
đặc biệt quan tâm
Việc huy động kinh phí sửa chữa, xây nhà cho các hộ nghèo được huyện Đức Trọng đặc biệt quan tâm

Theo UBND huyện Đức Trọng, công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện; có sự gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 cuối năm 2021, trên địa bàn huyện Đức Trọng: Tổng số hộ nghèo toàn huyện là 663 hộ, chiếm tỷ lệ 1,33%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 437 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%. Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện là 1.210 hộ, chiếm tỷ lệ 2,44%, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 750 hộ, chiếm tỷ lệ 4,92%.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 cuối năm 2022: Tổng số hộ nghèo toàn huyện là 533 hộ, chiếm tỷ lệ 1,07%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 357 hộ, chiếm tỷ lệ 2,33%. Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện là 1.112 hộ, chiếm tỷ lệ 2,23%, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 702 hộ, chiếm tỷ lệ 4,58%. 

Để có được kết quả trên, Đức Trọng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, lồng ghép chính sách hỗ trợ miễn phí với chính sách hỗ trợ có điều kiện như chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

Cụ thể, về công tác đào tạo nghề, hàng năm, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức cả chục lớp dạy nghề như hàn xì, đan móc, kỹ thuật chế biến món ăn… cho hàng trăm lao động nông thôn, trong đó ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người dân tại các xã đặc biệt khó khăn.

Sau khi học nghề, 110 lao động được các cơ sở sản xuất và dịch vụ tiếp nhận làm việc lâu dài. Nhiều học viên khác có thể hàn các công cụ sản xuất hoặc chế biến món ăn để bán online, có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Mặt khác, huyện đã triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm thông qua nhiều hình thức như vay vốn, xuất khẩu lao động, làm việc tại các khu công nghiệp, chế biến trong và ngoài tỉnh, tại các khu trang trại gia đình… Hằng năm, giải quyết việc làm cho từ 4.000 - 4.500 lao động, trong đó tham gia xuất khẩu lao động từ 15 - 30 người sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… Kết quả, từ năm 2021 đến nay, đã giải quyết việc làm cho 12.470 lao động, trong đó riêng tham gia xuất khẩu lao động có 36 người. 

Cùng đó, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số có vốn mua sắm vật tư, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, huyện đã thực hiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, dư nợ tính đến ngày 30/6/2023 là 476.066 triệu đồng/13.766 lượt hộ vay. Trong đó cho vay hộ nghèo 26.689 triệu đồng/388 hộ; hộ cận nghèo 77.343 triệu đồng/1.128 hộ; hộ mới thoát nghèo 48.491 triệu đồng/875 hộ.

Ngoài ra, huyện còn huy động nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 84 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 9.455 triệu đồng. Việc làm này đã góp phần giúp hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững. Song song với đó, huyện cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức như vận động cấp học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó của các em. Cụ thể, đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; trao tặng hơn 2.500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó từ ngân sách huyện và các nguồn hỗ trợ khác…

Trong lĩnh vực y tế, huyện đã cấp phát 89.680 thẻ BHYT miễn phí cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện; hỗ trợ 70% kinh phí mua 30.249 thẻ BHYT cho hộ gia đình làm nông - lâm nghiệp có mức sống trung bình... Hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho 66 người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 590 triệu đồng...