Đam Rông hỗ trợ sinh kế cho 167 hộ nghèo

LAM PHƯƠNG 18:21, 16/11/2023

(LĐ online) - Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã tiến hành bàn giao một số mô hình đa dạng sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc 4 xã vùng III gồm xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ Mrông và Liêng Srônh.

Xã Đạ Tông có 50 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mô hình đa dạng sinh kế
Xã Đạ Tông có 50 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mô hình đa dạng sinh kế

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông, trong năm 2023, từ nguồn kinh phí Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, huyện Đam Rông được phân bổ trên 3,4 tỷ đồng để hỗ trợ các mô hình đa dạng sinh kế cho những hộ nghèo, cận nghèo thuộc các xã vùng khó khăn.

Qua khảo sát, trong số 167 hộ thuộc diện nghèo đăng ký thoát nghèo, trong đó 64 hộ có nhu cầu hỗ trợ dụng cụ nuôi tằm và giống tằm con, có 82 hộ đăng ký hỗ trợ máy móc, nông cụ các loại phục vụ sản xuất (như máy tưới, ống nước, máy cày tay, máy phát cỏ và máy xịt thuốc). Số hộ còn lại (20 hộ) có nhu cầu hỗ trợ giống sầu riêng và phân bón…

Được biết, đến nay huyện Đam Rông đã bàn giao xong các dụng cụ nuôi tằm cho các hộ nghèo, huyện phấn đấu từ nay đến cuối tháng 11/2023 sẽ hoàn thành việc bàn giao những mô hình sinh kế còn lại cho các hộ nghèo.