Di Linh hỗ trợ kinh phí giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm sân xi măng

D.Q 01:59, 03/04/2024

Thông tin từ UBND huyện Di Linh cho biết, Di Linh thường xuyên hỗ trợ kinh phí giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm sân xi măng. Tại các xã như: Tam Bố, Gung Ré, Tân Thượng..., khi bà con có nhu cầu làm sân xi măng, cải thiện môi trường sinh hoạt của gia đình, huyện sẽ hỗ trợ các gia đình kinh phí mua xi măng để  thi công. Trong một vài năm qua, mô hình hỗ trợ xi măng để bà con tự xây dựng sân nhà đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường sống của Nhân dân, làm đẹp môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công. Được biết, nguồn kinh phí hỗ trợ làm sân cho các hộ đồng bào khoảng 250-300 triệu đồng/năm từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa.