Đạ Tẻh: Đẩy mạnh thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

HOÀNG SA 06:14, 15/05/2024

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.

Huyện Đạ Tẻh đang tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể,
cá nhân tham gia đóng góp nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình khó khăn
Huyện Đạ Tẻh đang tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tham gia đóng góp nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình khó khăn

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững nói chung; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng trong nhiều năm qua là một chủ trương lớn, đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương được huyện Đạ Tẻh đẩy mạnh thực hiện. Với cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đạ Tẻh, công tác chăm lo cho người nghèo luôn được quan tâm đúng mức. 

 Từ năm 2000 đến nay, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh, địa phương đã vận động, huy động sự chung tay, góp sức từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện để xây mới, trao tặng 1.466 căn nhà; sửa chữa 155 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng xã hội khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước và Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương, của tỉnh phân bổ gần 5 tỷ đồng; vận động tại địa phương từ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân ủng hộ với số tiền 4,5 tỷ đồng; các địa phương, tổ chức ngoài huyện và các doanh nghiệp ủng hộ hơn 4,4 tỷ đồng. 

Riêng trong giai đoạn 2019 - 2024, huyện Đạ Tẻh đã phát động đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua việc đối ứng với Quỹ "Vì người nghèo", chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài huyện để xây tặng nhà ở cho hội viên khó khăn về nhà ở với mức ủng hộ 1 ngày lương/năm; trung bình mỗi hộ gia đình ủng hộ 30.000 đồng/năm. Từ đó, các cấp, các ngành trong huyện đã tổ chức xây dựng được 111 căn nhà, sửa chữa 70 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 4.920 triệu đồng. Nhờ vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở đã yên tâm tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất và sinh hoạt, ổn định cuộc sống để từng bước thoát nghèo, vươn lên.

Bên cạnh đó, thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, từ năm 2019 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 240 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện; MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 139 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, hiện nay, trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vẫn còn 2,9%, tương ứng với 373 hộ (gồm 109 hộ nghèo và 264 hộ cận nghèo). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số còn 4,32%, tương ứng còn 134 hộ (48 hộ nghèo và 86 hộ cận nghèo). Bên cạnh đó, toàn huyện còn trên 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở gồm nhà tạm, nhà thiếu các tiêu chí về nhà ở theo quy chuẩn về nhà ở nông thôn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả lao động sản xuất, sức khỏe và tinh thần đang rất cần sự quan tâm chia sẻ của cả cộng đồng để vững tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh đang tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Đạ Tẻh, người Đạ Tẻh đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ bằng nhiều hình thức như đóng góp bằng kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt… để thực hiện thành công chương trình.

“Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, phát huy đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc và truyền thống đùm bọc, chia sẻ của quê hương Đạ Tẻh anh hùng, cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đạ Tẻh quyết tâm hưởng ứng mạnh mẽ phong trào bằng những việc làm cụ thể và thiết thực góp phần xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình; thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029; hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030” - đồng chí Tống Giang Nam cho hay.