Bảo Lộc: Cắt tỉa 760 cây xanh trước mùa mưa bão

TỨ ĐỨC 19:03, 10/06/2024

(LĐ online) - Mùa mưa bão năm nay, trước những diễn biến thất thường của thời tiết, TP Bảo Lộc đã có những biện pháp để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ gãy, đổ cây xanh; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Công nhân Công ty
Công nhân Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc cắt tỉa nhánh, đốn hạ cây bị chết khô trước mùa mưa bão

Theo Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc trước mùa mưa bão, đơn vị đã rà soát số cây xanh trên các tuyến đường và các khu vực khác để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân cũng như người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông. Qua rà soát thực tế, đánh giá độ an toàn cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, các khu vực thành phố, đơn vị và các bên liên quan đã xác định sơ bộ số lượng cây dự kiến cần cắt tỉa nhánh, khống chế chiều cao hoặc đốn hạ trước mùa mưa bão.

Theo đó, Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc sẽ tiến hành cắt tỉa nhánh cây của 400 cây xanh loại 1 và 350 cây xanh loại 2; đốn hạ 10 cây bị sâu bệnh, chết khô. Đến nay, công nhân đã cắt tỉa được 90 cây xanh loại 1 và 121 cây xanh loại 2; đốn hạ 8 cây bị chết; công việc vẫn đang được gấp rút hoàn thành đúng tiến độ để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông, khi thực hiện cắt tỉa nhánh, đốn hạ cây khô, công nhân của Công ty đều có biển báo và người cảnh giới. 

Hiện nay, TP Bảo Lộc có 8.172 cây xanh đô thị, trong đó 947 cây được trồng mới từ đầu năm đến nay.