Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em

N.MINH 18:22, 20/06/2024

(LĐ online) - Sở Lao động - Thương binh và xã hội vừa tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em  năm 2024 cho khoảng 150 cán bộ phụ trách công tác trẻ em thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác trẻ em, hoặc kiêm nhiệm công tác trẻ em các xã, phường, thị trấn. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống  tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em
Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em

Theo đó, trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến pháp luật, chính sách có liên quan về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; hướng dẫn thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; các giải pháp can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.

Cũng trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi, giải đáp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo Ban tổ chức, lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ làm công tác trẻ em, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Đồng thời, trang bị kiến thức và các kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em.