Nhà cách mạng thế giới tuổi Dần

06:01, 13/01/2022
Nhân năm Nhâm Dần 2022, chúng ta hãy tìm hiểu về những nhà cách mạng thế giới tuổi Dần.
 
•  LÃNH TỤ CÁCH MẠNG THẾ GIỚI KARL MARX SINH NĂM MẬU DẦN 1818
 
Karl Marx sinh ngày 5/5/1818 tại thành phố Trier thuộc Vương quốc Phổ (thuộc nước Đức ngày nay). Ngày 15/4/1841, khi mới 23 tuổi, Karl Marx nhận được bằng tiến sĩ triết học. Karl Marx đã sáng tạo ra triết học duy vật biện chứng, tạo nên một cuộc cách mạng trong nhận thức và cải tạo thế giới. Bên cạnh đó, Karl Marx đã vạch trần việc giai cấp tư bản đã bóc lột giá trị thặng dư của những người lao động làm thuê tạo ra. Ngoài ra, Karl Marx đã phát hiện ra vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới là tiến hành cách mạng vô sản tự giải phóng mình và giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa. 
 
Karl Marx là nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Trọn đời Karl Marx đã cống hiến vì lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng loài người. Đặc biệt, vào tháng 2/1848, Karl Marx và người đồng chí thân thiết Friedrich Engels cùng soạn thảo và xuất bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, là văn kiện đầu tiên có tính chất cương lĩnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Bản Tuyên ngôn khẳng định: “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”.
 
Nói về học thuyết của Karl Marx, Vladimir Lenin (người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của Karl Marx) đã khẳng định: “Nó là một học thuyết hoàn bị và chặt chẽ; nó cung cấp cho người ta một thế giới quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một sự mê tín nào, một thế lực phản động nào, một hành vi nào bảo vệ sự áp bức của tư sản”.
 
•  NHÀ LÃNH ĐẠO LIÊN XÔ IOSIF STALIN SINH NĂM MẬU DẦN 1878
 
Iosif Stalin sinh ngày 18/12/1878 tại thành phố Gori của Gruzia. Kế tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Vladimir Lenin, ông là nhà hoạt động chính trị, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1922-1953). 
Dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô do Iosif Stalin đứng đầu, Nhân dân Liên Xô đã hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước lên vị thế cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới vào cuối những năm 1930. Và cũng từ nền tảng thành tựu nói trên, Liên Xô đã đứng vững trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1944) và góp phần to lớn nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, giải phóng nhiều nước ở châu Âu, châu Á, sau đó đã dẫn tới sự thành lập hệ thống xã hội chủ nghĩa. Sau chiến tranh, Liên Xô trở thành siêu cường trên thế giới, thành trì của cách mạng thế giới, là đất nước tích cực ủng hộ phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 
Thủ tướng Anh Winston Churchill, một người trên thực tế có ác cảm lớn với Liên Xô, cũng phải thừa nhận: “Một hạnh phúc lớn lao đối với nước Nga là trong những năm thử thách khổng lồ, đất nước này được thiên tài, tướng quân sắt đá Stalin lãnh đạo. Ông ấy là nhân vật kiệt xuất nhất, bao trùm lên cái thời nhiều biến động mà cuộc đời ông ấy đã trôi qua. Stalin là con người nhiệt huyết phi thường và ý chí không gì bẻ gẫy nổi, cứng rắn, khốc liệt trong trò chuyện, người mà ngay cả tôi, kẻ được giáo dục tại Nghị viện Anh, cũng không có gì cưỡng lại được”. Tổng thống Pháp Charles De Gaull thì đánh giá: “Stalin có một uy tín to lớn, và không chỉ riêng ở nước Nga”.
 
  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SINH NĂM CANH DẦN 1890
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Năm 1911, vì đất nước đang là thống khổ dưới ách cai trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, Người đã xuất dương tìm đường cứu nước, cứu dân. Người đã từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Marx - Lenin, vừa làm công tác thực tế, dần dần Người đã hiểu được rằng “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.
 
Ngày 3/2/1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Người trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Người đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Việt Nam đã trở thành ngọn cờ cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 
 
Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”. Nghị quyết của UNESCO về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ: “Những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”.
 
Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giám đốc UNESCO phụ trách khu vực văn hóa châu Á - Thái Bình Dương, Tiến sĩ M.Ahmed đã khẳng định: “Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho tổ quốc và nhân loại bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.
 
  CHỦ TỊCH CUBA FIDEL CASTRO SINH NĂM BÍNH DẦN 1926
 
Chủ tịch Cuba Fidel Castro sinh ngày 18/3/1926 tại thành phố Biran của nước Cộng hòa Cuba. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Cách mạng Cuba và nước Cộng hòa Cuba. Ông từng nắm giữ chức vụ Thủ tướng Cuba từ năm 1959 tới năm 1976, và sau đó là Chủ tịch Cuba cho tới khi từ nhiệm vào năm 2008. Ông cũng là Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba trong giai đoạn 1965-2011. Với người dân Cuba, ông còn được biết đến là “El Comandante” (Tư lệnh) của cách mạng Cuba. 
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do Chủ tịch Fidel Castro đứng đầu, đất nước Cuba đã có những thay đổi sâu sắc chưa từng có trong lịch sử. Ở Cuba, người dân được miễn phí về giáo dục, y tế, nhà ở và nhiều phúc lợi khác. Với những thành tựu này, Cuba là bằng chứng sinh động khẳng định trong thế giới đương đại, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn khác với xã hội tư bản về việc đem lại hòa bình, độc lập cho các dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. 
 
Tạp chí Time (Mỹ) vào năm 2012 đã vinh danh Chủ tịch Cuba Fidel Castro là một trong 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Năm 2016, nói về Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã kêu gọi: “Hỡi các nhà cách mạng trên thế giới, chúng ta phải tiếp tục di sản và ngọn cờ độc lập và xã hội chủ nghĩa của ông cho quê hương”.
 
NGUYỄN VĂN TOÀN