Infographic

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ người làm báo là quan trọng, vẻ vang

06:30, 20/06/2023

Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ vấn đề rộng lớn của cách mạng, đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều quan điểm cơ bản và suy nghĩ sâu sắc về hoạt động báo chí.

 

Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm cơ bản và những suy nghĩ sâu sắc về hoạt động báo chí.

(Theo Vietnam)
 
Ý kiến bạn đọc