Infographic

Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú của Tổ quốc

07:00, 20/08/2023

Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Đồng chí là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một chiến sĩ quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888, cách đây 135 năm.

 

(Theo Baotintuc.vn)
Ý kiến bạn đọc