Hội nghị quốc tế Toán rời rạc và Khoa học máy tính

05:12, 01/12/2022
(LĐ online) - Trong 2 ngày 1 và 2/12, tại Trường Đại học Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị quốc tế Toán rời rạc và Khoa học máy tính.
 
Các đại biểu nghe báo cáo toàn thể
Các đại biểu nghe báo cáo toàn thể
 
Hội nghị với trên 120 nhà khoa học Việt Nam và các nước của 22 trường đại học và 5 viện nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp ở Việt Nam tham gia. Trong đó, giáo sư và phó giáo sư chiếm tỷ lệ 8,94%; tiến sỹ 25,2%; nghiên cứu sinh và thạc sỹ 14,63% và sinh viên 51,23%. 
 
Hội nghị do các bên phối hợp tổ chức, bao gồm: Trường Đại học Đà Lạt, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICRTM), Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Mạng lưới Nghiên cứu quốc tế về Mô hình Toán học và Máy tính cho các Hệ thống phức tạp (UMMISCO), Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Cộng hoà Pháp, Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Quỹ Đổi mới sáng tạo VinGroup (VinIF).
 
Toán rời rạc và Khoa học máy tính đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên số. Hai lĩnh vực này là những công cụ quan trọng và thiết yếu trong hầu hết các ngành khoa học ứng dụng cũng như giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Giải thưởng Abel năm 2021 được trao cho Avi Wigderson (nhà toán học và khoa học máy tính) và László Lovász (nhà toán học) vì những đóng góp của họ cho toán rời rạc và khoa học máy tính, cho thấy tầm quan trọng, sự gần gũi và giao thoa của các lĩnh vực trung tâm của toán học hiện đại cả về lý thuyết và các khía cạnh áp dụng.
 
Chương trình hội nghị gồm 5 báo cáo mời toàn thể và 23 báo cáo được chia thành 7 phiên khoa học với các nội dung, chủ đề và các hướng nghiên cứu, ứng dụng đa dạng như lý thuyết đồ thị và mạng, các thuật toán tìm kiếm cộng đồng và khai phá các hệ thống phức tạp, các vấn đề về mô hình hoá và mô phỏng, các ứng dụng đang dạng trong khai phá dữ liệu các hệ thống, y học, dịch tễ cũng trong các hệ sinh thái và sinh học…
 
Đặc biệt, Hội nghị dành 1 phiên khoa học về Mô hình hoá tương tác để đại biểu có thể trực tiếp tham gia và tương tác. Mô hình nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm chất thải sinh hoạt và tác động của nó đối với hệ thống thủy lợi; đồng thời, tạo không gian cho các ý tưởng sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy đối thoại xã hội giữa các bên liên quan khác về vấn đề ô nhiễm…
 
MINH ĐẠO