Đà Lạt giải ngân 100% kế hoạch vốn chuyển tiếp

MẠC KHẢI 02:45, 31/01/2023

UBND TP Đà Lạt vừa chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân trước ngày 30/9/2023 đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn chuyển tiếp từ năm 2022. 

Cùng với đó, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đã được bố trí vốn trong năm 2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2023, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục, lựa chọn nhà thầu, sớm tổ chức khởi công công trình theo kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra, các chủ đầu tư cần nắm chắc tiến độ triển khai dự án chuyển tiếp sau năm 2023, qua đó, tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu…