Đơn Dương: Tăng hơn 7,9% giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản

VŨ VĂN 06:27, 11/01/2023

Đánh giá trong năm 2022, huyện Đơn Dương tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản hơn 7,9% (kế hoạch tăng hơn 6,7%), chiếm hơn 51,8% cơ cấu kinh tế. 

Cụ thể, huyện Đơn Dương tái cơ cấu cây trồng với tổng diện tích rau, hoa công nghệ cao đạt 11.170 ha, chiếm 95% đất canh tác. Các hình thức canh tác gồm: tưới tự động, nhỏ giọt (8.177 ha); nhà kính, nhà lưới (2.728 ha); tự động điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm của đất (215 ha); không dùng đất (20 ha), hữu cơ (hơn 32 ha). 

Riêng diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp chuyển sang trồng rau khoảng 140 ha; ổn định vùng sản xuất rau công nghệ cao tại 2 xã Lạc Xuân và Lạc Lâm với gần 285 ha.

 Huyện Đơn Dương cũng đã tái cơ cấu với tổng đàn bò sữa 16.400 con; đàn trâu 2.395 con, bò thịt 14.200 con; heo 9.400 con; gia cầm 147.800 con.

Nông dân ở huyện Đơn Dương ngày càng chú trọng đầu tư cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, phát triển diện tích đồng cỏ trên địa bàn.