Vụ Đông Xuân cả tỉnh gieo trồng gần 300.000 ha

CHÍNH PHONG 06:23, 01/02/2023

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đầu năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra, các địa phương tiếp tục triển khai công tác làm đất và xuống giống các cây trồng sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023. 

Tổng diện tích gieo trồng đạt 299.105,7 ha/396.523,3 ha, đạt 75,43% kế hoạch và giảm 0,64% so cùng kỳ. Trong đó, cây hằng năm diện tích 31.799,3 ha, đạt 24,9% kế hoạch, giảm 11,4% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân 2022 - 2023 là 27.789 ha, đạt 68,39% so với kế hoạch, giảm 9,5% so với cùng kỳ, chủ yếu diện tích sản xuất lúa, ngô, rau, hoa.

Đối với cây lâu năm có diện tích 267.306,4 ha, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 0,78% so với cùng kỳ; các địa phương tập trung đầu tư chăm sóc, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, giữ cho cây trồng phát triển tốt; chăm sóc vườn ươm cây con, thu hoạch chè, sầu riêng, bơ,...