Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

NGUYỄN THÀNH 15:21, 24/05/2023

(LĐ online) - Trải qua các thời kỳ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV luôn nhận thức được tầm quan trọng của công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 

Công nhân vận hành tại Phân xưởng khí hóa than Nhà máy Alumin
Công nhân vận hành tại Phân xưởng khí hóa than Nhà máy Alumin

Điều đó thể hiện qua việc chú trọng xây dựng và thường xuyên đổi mới Quy chế hoạt động sáng kiến tại công ty theo Quy chế hoạt động sáng kiến của Tập đoàn TKV và quy định pháp luật. Quy chế quy định thành phần của Hội đồng sáng kiến với Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Công ty, các Phó Chủ tịch Hội đồng là các Phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực và uỷ viên là Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, các trưởng phòng của các đơn vị.
 
Quy chế quy định quy trình xét duyệt ý tưởng, phê duyệt, nghiệm thu công nhận và mức xét thưởng cho các sáng kiến. Ngoài ra, còn có các biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ sáng kiến từ bước đăng ký đến phê duyệt, xét thưởng cho các tác giả sáng kiến. 

Các ý tưởng đăng ký sáng kiến sẽ được gửi về thường trực Hội đồng sáng kiến liên tục và Hội đồng sáng kiến tổ chức các cuộc họp để đảm bảo họp xét duyệt kịp thời các ý tưởng; phân công các đơn vị chuyên môn nhanh chóng hỗ trợ các tác giả hiện thực hóa ý tưởng bằng các phương án sáng kiến; thành lập tổ thẩm định hướng dẫn, hỗ trợ các tác giả tính toán các giá trị làm lợi của sáng kiến đem lại; điều chỉnh mức chi trả thù lao cho tác giả/người hỗ trợ hoàn thiện thực hiện các giải pháp sáng kiến. 

Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty cũng triển khai các hoạt động để thi đua phong trào tích cực trong hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Công ty. Cụ thể như năm 2022, Công đoàn triển khai Kế hoạch liên tịch số 38 ngày 28/02/2022 về việc Phát động thi đua Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”. Chương trình đã khuyến khích, vận động đoàn viên tích cực phát huy ý tưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản xuất an toàn, năng suất cao, hiệu quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Chính nhờ sự quan tâm sâu sắc phát triển hoạt động sáng kiến gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, trong các năm qua, tại Công ty Nhôm Lâm Đồng có rất nhiều giải pháp sáng kiến thiết thực góp phần hoàn thiện quy trình công nghệ, quản lý, tối ưu sản xuất, tiết kiệm chi phí, tiêu hao vật tư công nghệ đem lại nhiều giá trị làm lợi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Cụ thể như giai đoạn từ năm 2018-2023 đã có 148 giải pháp sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi tính toán được của các sáng kiến là 31,5 tỷ đồng/năm, tổng số tiền trả thù lao, thưởng cho các tác giả/đồng tác giả sáng kiến là trên 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn tích cực tham gia các hội thi, giải thưởng của Nhà nước, Tập đoàn và địa phương. Công ty Nhôm Lâm Đồng là một trong các đơn vị đi đầu tại tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn trong phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật với các thành tích đã đạt được như: Đạt giải Ba và giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 14 và 15 (2018-2019); giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018-2019); giải A tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 (2021) và giải B Giải thưởng Khoa học và Công nghệ mỏ toàn quốc năm 2022. 

Bên cạnh những thành công đạt được trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nêu trên, tại đơn vị cũng còn các tồn tại, khó khăn trong việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục có các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển, thành công hơn nữa của hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị như: Triển khai số hoá trong trình tự phê duyệt ý tưởng, giao phân công cho các đơn vị hỗ trợ tác giả hoàn thiện giải pháp, phương án sáng kiến để nhanh chóng kịp thời đưa các giải pháp sáng kiến ra áp dụng, khi có bất kỳ ý tưởng đăng ký nào thì Hội đồng sẽ tổ chức xét duyệt đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu được tổng hợp online trên hệ thống lưu trữ CSDL của Công ty; tiếp tục tuyên truyền, vận động và giao cho các phòng ban chuyên môn tích cực hỗ trợ người lao động hoàn thiện các ý tưởng hồ sơ sáng kiến để khuyến khích người lao động sản xuất đóng góp ý tưởng, giải pháp sáng kiến. 

Bằng sự nỗ lực quyết tâm, không ngừng nghiên cứu sáng tạo, Công ty Nhôm Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị trong thời gian tiếp theo.