Đã cấp 771 nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

C.THÀNH 06:16, 07/09/2023

Theo UBND TP Đà Lạt, đến tháng 8/2023 địa phương đã cấp nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được 771 nhãn hiệu, trong đó có 653 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 91 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau; 10 cơ sở du lịch canh nông và 17 cơ sở kinh doanh cà phê. Riêng nhãn hiệu “Cà phê Cầu Đất” đã cấp được 22 nhãn hiệu và cấp 46 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt” và 21 nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt”. 

TP Đà Lạt cũng công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng các dự án khoa học công nghệ Đề tài “Xây dựng, lắp đặt hệ thống cảm biến theo dõi khí hậu cho các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” và Dự án “Xây dựng phần mềm ứng dụng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây trồng chính tại Đà Lạt”.